Föreningen har idag ca 1250 medlemmar och medlemsantalet ökar konstant. Som medlem stöder du föreningen, och du får möjlighet att följa verksamheten inifrån.

Verksamheten innefattar ca 450 aktiva från Hockeyskolan till A-laget.
Du kan också vara med och påverka verksamheten med idéer och genom praktiska insatser. Det enda du behöver göra är att skicka ett mail till [email protected]

Medlemsavgifter

Ungdom 100:-/år
Vuxen 300:-/år
Familj 500:-/år

Med ungdom avses person som under kalenderåret då verksamhetsår/räkenskapsår börjar fyller högst 20 år.
Med familj menas make, maka, sambo, partner och hemmavarande barn folkbokförda på samma adress.

För idrottsutövare registrerade av IF Troja-Ljungby gäller särskilda regler.
Vill du veta mer innan du bestämmer dig är du alltid välkommen att ringa kansliet, telefon 0372-621 81.