Elitutveckling

Vår Junior- och Ungdomsverksamhet är uppdelad i två olika block - Elitutveckling och Breddutveckling.

Elitutveckling innefattar J20 och J18 Elit samt NIU-verksamheten och U16 Elit. Breddutveckling innefattar Tre Kronor Hockeyskola, U10-U15 samt J18/J20 Bredd.

Spelare från de egna ungdomslagen tryggar återväxten i Troja-Ljungbys elitlag. Tränare, lagledare, materialförvaltare och föräldrar bidrar med imponerande ideella arbetsinsatser.