Uppdatering angående isproblemen i Ljungby Arena A-hall

22 februari 2024 14:20
Arena

Under gårdagen gick vi ut med information om att vi har problem med en begränsad yta av isen i Ljungby Arenas A-hall. För att säkerställa spelarnas säkerhet stängdes isen av och reparation påbörjades. Reparationen har lett till goda resultat, men kräver fortsatt arbete.


Detta innebär att isen i Ljungby Arenas A-hall inte heller får beträdas under morgondagen 23 februari. Under lördagen kommer vi öppna upp A-hallen igen. Som en försiktighetsåtgärd kommer vi dock göra lite justeringar av isschemat för att fortsatt arbeta upp en så bra is som möjligt.

Det kommer alltså bli en hel del ändringar i istiderna för resterande del av veckan. Nya tiderna kommer uppdateras inom kort på istiden.se.