Begränsad publik i Ljungby Arena

2 februari 2024 14:00
Arena

Under torsdagskvällen uppmärksammades en mindre läcka av ammoniakgas i ett avgränsat utrymme. Det är låga värden som är ofarliga och åtgärder har vidtagits. Som en ren säkerhetsåtgärd begränsas mängden publik.


En lukt i ett avgränsat utrymme visade sig bero på ammoniakgas. En ammoniaklösning används för att kyla isen i arenan. Den cirkulerar i slangar som är ingjutna i betong under isen.

Det är låga värden som har uppmätts. Det är inte farligt att vara i arenan men i nuläget anses det inte lämpligt att ta in en större publik. Det är en ren säkerhetsåtgärd för att minimera riskerna om något skulle förvärras.

Ventilation av det drabbade utrymmet påbörjades i torsdags och pågår. Det är ett mindre slutet utrymme och gasen kommer inte ut i arenarummet.

Verksamheten i arenan fortsätter precis som vanligt, men med en tillfällig begränsning av publik från och med idag, den 2 februari. Max 150 personer i publiken tillåts i A-hallen tillsvidare. Samma gäller i B-hallen.

Räddningstjänsten kommer nu att mäta och kontrollera gashalten löpande tills vidare. De följer upp att det hålls inom vissa värden. Skulle det förvärras kommer andra åtgärder vidtas.

På måndag kommer åtgärderna att följas upp och först då vet vi vad som blir nästa steg.

Ovan nyhet kommunicerades av kommunen och finns även att läsa på https://www.ljungby.se/sv/alla-nyheter/aktuella/nyheter/begransad-publik-i-ljungby-arena/

𝐇𝐞𝐥𝐠𝐞𝐧𝐬 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡𝐞𝐫

Till följd av detta har beslut tagits om att skjuta upp morgondagens herrmatch mot Tyringe. Vi återkommer med nytt datum inom kort.

Övriga matcher i helgen, bland annat damernas, spelas som planerat.

Detta beslut har tagits då vi tittat på våra olika lags publiksiffror och har efter det kommit fram till att publikbegränsningen inte påverkar övriga matcher på samma sätt som Herrarnas.