Information från Årsmötet

17 juni 2022 08:50

Igår genomfördes föreningens årsmöte inför ett 30-tal medlemmar i Ljungby Arena.


Årsmötet 2022 hölls i Stora Konferens i Ljungby Arena och kvällen började med att Styrelseordförande Arto Lassila hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet.

Under mötet avverkades sedvanliga årsmötesförhandlingar där bland annat Arto Lassila och Edward Angshult presenterade styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret och därefter gick Christian Lüddeckens igenom resultat och balansräkning för det gångna året. Arto Lassila föredrog verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår, verksamhetsplanen godkändes och budget fastställdes.

Följande medlemsavgifter fastställdes med oförändrade belopp, 100:- för ungdom, 300:- för vuxen och 500:- för familj.

Även Styrelsens förslag om stadgeändringar i 13§ och 17§ godkändes av årsmötet.

Valberedningens förslag till styrelse röstades igenom.

  • Till ordförande valdes Arto Lassila (omval).
  • Till ledamöter i styrelsen, nyval för en tid av två år, valdes Anna Arvsell och Håkan Larsson.
  • Ledamöter för två år varav ett år kvarstår, Christian Lüddeckens, Leif Lidfors, Andreas Nord och Jerry Andersson.
  • Till ledamot i styrelsen nyval för en tid av ett år, valdes Jan Salomonsson.
  • Till revisor för en tid av ett år valdes Lars Göransson, samt till revisorssuppleant Else-Marie Lindstöm för en tid av ett år.
  • Till valberedningen valdes Dan Johansson (Ordförande) Per Wass och Sammankallande Dan Johansson.

Precis innan årsmötet avslutades fick Patrik Ross ordet och gick igenom lagbygget inför kommande säsong och svarade på frågor kring detta.

IF Troja-Ljungby vill rikta ett Stort Tack till alla medlemmar och tillsammans ser vi framemot ett nytt verksamhetsår!