Årsmöte 2022

26 maj 2022 15:00

IF Troja-Ljungby kallar föreningens medlemmar till årsmöte torsdagen den 16 juni kl. 18.00 i Ljungby Arena.


I år kan vi återigen välkomna dig som medlem till ett fysiskt årsmöte i Restaurangen i Ljungby Arena.

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

  • Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på möte.
  • Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
  • Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Förslag till stadgeändringar

  • Förslag om ändring i stadgarna avseende 13§ samt 17§ kommer att behandlas under årsmötet.

För att delta på mötet krävs att man anmäler sig i kontaktformuläret här nedan senast den 10 juni. Endast medlemmar är berättigade att delta.

Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga via nedan länkar samt på IF Troja-Ljungby:s kansli från och med den 9 juni 2022:

Följande handlingar finns tillgängligt via nedan länkar samt på IF Troja-Ljungbys kansli från och med den 26 maj 2022

Varmt Välkomna!