Årsmöte 2023

23 maj 2023 17:15

IF Troja-Ljungby kallar föreningens medlemmar till årsmöte torsdagen den 15 juni kl. 18.00 i Ljungby Arena.


Föreningen välkomnar dig som medlem till ett årsmöte i stora konferenslokalen i Ljungby Arena.

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

  • Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på möte.
  • Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
  • Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

För att delta på mötet krävs att man anmäler sig i kontaktformuläret här nedan senast den 14 juni. Endast medlemmar är berättigade att delta.

Följande handlingar finns tillgängligt via nedan länkar samt på IF Troja-Ljungbys kansli från och med den 25 maj 2023

Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga via nedan länkar samt på IF Troja-Ljungby:s kansli från och med den 8 juni 2023:

Varmt Välkomna!