Valberedningens förslag till styrelse, 2019-2020

Valberedningens förslag till IF Troja Ljungby Styrelse, 2019-2020

Ordförande för tid av 1 år
Arto Lassila

Ledamöter i styrelsen valda 2018, kvarstår 1 år
Leif Lidfors
Leif Fantenberg
Jan Salomonsson
Henrik Johansson

Ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Christian Luddeckens
Jörgen Svensson

Styrelsesuppleant för en tid av 1 år
Håkan Larsson

Revisor för tid av 1 år
Micael Brunosson

Revisorssuppleant för en tid av 1 år
Lars Göransson