Valberedningen vill ha medlemmarnas åsikter

IF Troja-Ljungby valberedning söker medlemmarnas åsikter om personer som kan stärka vår förening

IF Troja-Ljungby:s valberedning söker medlemmarnas förslag om framtida styrelsemedlemmar.

Naturligtvis väljs detta på vårt årsmöte och valda styrelsemedlemmar sitter i olika tidsperioder.

IF Troja-Ljungbys styrelsemedlemmar har och gör ett fantastiskt gott jobb, men kan även framöver behöva era synpunkter på nya starka krafter.

Det är viktigt att du som medlem i vår förening kommer till tals med dina synpunkter, angående eventuella val till styrelse.

Naturligtvis är dina åsikter konfidentiella, men för oss i valberedningen, som vill komma i kontakt med dig, så ska du som skickar in e-post uppge:

-ditt namn, telefonnummer och e-mailadress

-förslag  skickas till valberedningen@troja-ljungby.com senast  31/3 2019

 

Ljungby 2019-03-11

Valberedningen i IF Troja-Ljungby