Uppdatering ang. ny klack

Vilken respons!

Många har hört av sig och visat intresse för att bidra till att en ny klack kommer på plats.
Detta gläder våra Trojahjärtan. Från klubbens sida så har vi ambitionen att klacken ska attrahera den breda massan.
Vi vill ha en stark hemmaklack som kan bidra till att höja stämningen i Ljungby Arena.

Som ett första steg så uppmanar vi Troja-publiken att ansluta till klacken och hjälpa fram vårt lag. Vi arbetar intensivt på att hitta trumslagare till våra hemmamatcher.
Inspel här mottages mer än gärna.

Nu fokuserar vi på nästa hemmamatch, fredagen den 21/9 kl. 19:00.
Alla är välkomna!