Smålandsidrotten och Troja bjuder på fri föreläsning

”Himmel och Helvete” – Jonathan Hedström

Psykisk ohälsa är en oerhört viktig fråga och medvetenheten måste öka för att fler ska våga ta klivet och be om hjälp i rätt tid. Denna föreläsning riktar sig därför inte enbart till ishockeyspelare eller ledare, utan den är öppen för allmänheten att ta del av detta viktiga ämne.

När: Tisdagen den 11 december 2018, kl. 19.00 – 20.30
Var: Ljungby Arena, Fritidsvägen 5
Kostnad: Kostnadsfritt

Anmälan: Anmälan ska senast 7 december vara Smålandsidrotten tillhanda. Anmälan görs här.
Kallelse: Ingen kallelse skickas ut, bekräftelse på gjort anmälan gäller som plats på föreläsningen.

Återbud: Alla återbud SKA lämnas till Smålandsidrotten, tel. 036-34 54 29 eller
lena.moberg@smalandsidrotten.se. Om återbud inte lämnas faktureras 200:-.

Frågor: För mer information, kontakta Smålandsidrotten, Andreas Siggelin, tfn 036-34 54 76,
andreas.siggelin@smalandsidrotten.se eller IF Troja-Ljungby, Joakim Nilsson tfn 070-238 94 82.