Till minne av Ola Gustafsson

IF Troja-Ljungby vill på detta sätt uttrycka vårt deltagande till anhöriga för Ola Gustafsson. Ola var en hängiven Trojasupporter och hans önskan var att IF Troja-Ljungby fick ta del av minnesgåvor vid hans bortgång. IF Troja-Ljungby vill på detta sätt tacka alla som skänkt medel enligt Olas önskan.