Superpottenlotten

1a Månadsvinsten går till lott nr 0151Trojakort Värde 4800kr = Sittplatsabonnemang + Acess till Restaurang och Loungen

Vinsten avhämtas på Troja-Ljungbys Kansli

Nästa månadsdragning i November.

Stora Superpottendragningen sker under 1- kronasmatchen i januari.