Stöd från Sparbanksstiftelsen Kronan

IF Troja-Ljungby har blivit beviljade ett stöd på 15 000 kr från Sparbanksstiftelsen Kronan. Pengarna kommer att användas till att finansiera den sargavdelare föreningen har köpt in till Ungdomsverksamheten.

Föreningen ansökte om att få ta del av Sparbanksstiftelsen Kronans Lokala Pott som är ett bidrag som olika föreningar och organisationer kan ansöka om. Sparbanksstiftelsen Kronan skriver på sin hemsida att syftet med bidraget är att ”stimulera verksamheter inom verksamhetsområdet och hjälpa till att stärka Swedbanks lokala förankring”.

Vi är mycket tacksamma för bidraget till vår Ungdomsverksamhet och vi vill rikta ett stort tack till Sparbanksstiftelsen Kronan!