PRESSRELEASE

2021-04-07

Pressrelease

Troja-Ljungby tappar nuvarande möjligheter att erbjuda hockeypubliken mat och dryck när Arenabolaget, som driver LjungbyArena Restaurang & Konferens, försätts i konkurs.

 

Bakgrund

Arenabolaget har sedan pandemin slog till haft ett tufft ekonomiskt läge liksom alla som bedriver verksamhet inom restaurang- och evenemangsnäringen. Arenabolaget är ett helägt dotterbolag till IF Troja-Ljungby.

Hur påverkas Troja?

För Trojas del påverkas servicen under matchevenemangen samt frukost till Hockeygymnasiet. Även Sommarhockeyskolan har tidigare nyttjat tjänster från Arenabolaget.

Tappar Troja några intäkter i samband med detta?

Vi ser inte att vi i det korta perspektivet tappar intäkter. Pandemin med sina restriktioner på publik innebär att tappet blir minimalt. På längre sikt är det däremot viktigt för oss att kunna erbjuda vår publik den service som LjungbyArena Restaurang & Konferens erbjudit i form av mat och dryck i samband med våra matcher.

Troja söker nya lösningar

Troja kommer omgående att söka lösningar på hur servicen till matcher, Hockeygymnasiet och Sommarhockeyskolan ska hanteras. Även om detta innebär merarbete för stunden så ser vi inte några oöverstigliga utmaningar med att lösa uppkommen situation på kort sikt, men givetvis kommer det krävas hårt arbete.

Vi kommer nu också arbeta för att hitta en långsiktig lösning inför nästa års säsong.

 

Kontaktperson:

Daniel Håkansson, klubbchef – 070-557 70 43

 


Arenabolaget driver LjungbyArena Restaurang & konferens. Verksamheten har bestått av tre huvuddelar; en restaurangverksamhet med dagens lunch och mat och dryck i samband med sportevenemang, dels en konferensverksamhet, dels arrangörskap för större evenemang i Ljungby Arena. Dessutom har Iscafét haft en serviceverksamhet för hela kvarter Fritiden. För mer information se www.ljungbyarena.se