Pressrelease 2018-01-18

Pressrelease

Vi är nu inne i ett nytt år och under 2018 kommer vår förening att uppnå den respekterade åldern av 70 år. Detta vill vi fira på olika sätt och vi kommer planera diverse olika aktiviteter som vi senare kommer tillbaka till.

Det tog oss 3 år att komma tillbaka till Hockey Allsvenskan och vi går nu in i en intensiv avslutningsfas där målsättningen givetvis är att nå ett så sportsligt bra resultat som möjligt innebärande en placering i topp 8. Lagets formkurva är stadigt stigande och främst vårt starka hemmaspel borgar för fortsatta framgångar. Vår långsiktiga målsättning är att etablera oss i Hockey Allsvenskan och vidare fortsatta satsningar på vår breda Ungdoms-, Junior- och Dam-hockey.

Om den sportsliga utmaningen är högt satt är den ekonomiska utmaningen på en klart tuffare nivå. Många har säkert följt den debatt som pågår i Hockey Sverige om de ökade kraven från Licensnämnden om ett kraftigt ökat kapital per den sista april till en nivå av 1.5 milj. från föregående års 1 milj.

Många klubbar har aviserat svårighet att klara detta och vi gör nu detsamma. Vår prognos och realistiska bedömning för detta verksamhetsår är en förlust på ca 0.5 milj. vilket betyder att vi måste hitta ”nya” intäkter på närmare 1.5 milj. för att klara licenskravet. Orsaken till denna situation är en kombination av lägre publik och sponsorintäkter än beräknat och budgeterat samt också något högre operativa kostnader. Vi kommer kraftigt att öka vår omsättning till över 25 milj. Vi har inga problem med likviditeten och vi betalar alla lev. skulder, skatter, löner mm i tid, men har ändå denna situation.

Vi kommer nu att inleda diskussioner med våra olika partners, leverantörer, medlemmar etc. för att undersöka möjligheten om ett ökat stöd för att vi ska klara denna utmaning tillsammans.

Vi vill avsluta med att uppmana alla att hjälpa till att fylla Ljungby Arena på lördag då vår s.k. enkronas match spelas och alla bidrag, små som stora är välkomna och viktiga!

Tillsammans är vi starka!

 

Styrelsen IF Troja-Ljungby

 

För vidare information kontakta

Per Wass, Ordförande, 070 221 3898