Ny stor gåva från privatperson

Vi har fått en ny stor gåva från en privatperson, som också vill vara anonym.
Vilket engagemang och Trojahjärta det finns, när man som privatperson skänker 20 000 kr till föreningen.
Det visar att Troja är viktigt  för många och att man hjälper till när det som mest behövs.

Vi tackar ödmjukt för den stora gåvan!