Stena Recycling tar emot skrot under hela året där avräkningen tillfaller Troja. Uppge Troja som mottagare av betalning, och avräkningen tillfaller föreningen.

Stena Recycling visar att man vill vara med oss i satsningen tillbaka mot Allsvenskan, och vi stärker våra varumärken tillsammans