Kommentar från styrelsen

KOMMENTAR från styrelsen IF Troja-Ljungby

 

Nedan vill vi ge vår syn på det som utspelades i Ljungby Arena i fredags i samband med vår hemmapremiär.

Torsdag 14 september träffades Troja Support, kommunpolis i Ljungby, vår säkerhetsansvarig samt klubbchef. Inbjudna var även styrelse från Ultras Ljungby som dock inte närvarade.

Mötets mening var att diskutera HockeyAllsvenskans säkerhetskrav och vidare hur vi ska få en fortsatt positiv läktarkultur i Ljungby Arena.

Vid det mötet gjorde vi tydligt klart att de som bär tröjor med namnet Ultras och dess symboler inte kommer att släppas in på våra matcharrangemang då vår förening inte vill bli förknippade med detta. Som grund till detta beslut ligger polisens samlade bedömning och rekommendation. Denna information delgavs även till Styrelsen för Ultras Ljungby.

Trots denna information kom medlemmar ur Ultras till arenan med ovan nämnda beklädnad med följd att de nekades tillträde till arenan.

Vi tycker detta är mycket tråkigt och beklagar det som hände men vi står fast vid vårt redan tagna beslut.

Vi har nu sökt kontakt med berörda supportergrupper för att få till en dialog och komma fram till en konstruktiv lösning.

 

Styrelsen IF Troja – Ljungby

 

Vid ev frågor kontakta styrelsens Ordf Pelle Wass, tel 070 221 3898