Fler och fler är med oss på tåget

Fler klara samarbetsavtal

Vi vill rikta ett stort tack till följande partners

Equmeniakyrkan, Ljungby
Hamneda Grus
MSI Forks
Scandium Bil
Smefast AB
Teknopress AB
Tutaryds Mekaniska
Vida AB