Det har varit fantastiska 7 år med både tårar av sorg och glädje men allt har ett slut och nu har vi kommit dit. Tanken var fram till ett par dagar sedan att jag skulle finnas tillgänglig enl valberedningens förslag, dock ville ödet annat och en av våra medarbetare rycktes bort hastigt. Detta kommer att kräva mycket av min tid framöver utomlands och därav valde jag att inte ställa upp som valbar ledamot i föreningen. Jag kommer att följa de matcher jag kan från läktaren i nya Arenan och hoppas att det detta år kan finnas möjlighet att nå vårt mål…!

Jag vill tacka ALLA som hjälpt till under de här åren, stor och liten, aktiv som ideell och önskar er alla ett stort Lycka Till…!

Roger Andersson fd Ordf