V.33 Isschema

Isschema för v.33, ligger nu ute på hemsidan under fliken Föreningen.

Klicka här för isschema