Gåva från privatperson

Vi har i dagarna fått en stor gåva från en privatperson som vill vara anonym.
20 000 kr har satts in på  vårt konto, och vill rikta ett stort tack till denne mycket generöse person.

Det värmer och det betyder mycket för oss, speciellt nu när vi har starkt reducerade publikintäkter.