Förändring i Troja-Ljungbys styrelse

Vår ekonomiansvarige och kassör Joakim Karlsson har from den 1 februari lämnat sin post beroende på en ny tjänst som VD på Ljungbybostäder.

Som ersättare till Joakim har utsetts Leif Lidfors som tidigare varit styrelseledamot med tyngdpunkt på vårt Arenabolag. Leif får nu ansvar för hela föreningen och dess ekonomiska utveckling.

Jag vill tacka Joakim för hans goda insatser inom föreningen och önskar honom vidare lycka till i hans nya civila position.

Vill också tacka Leif för hans ökade ansvar inom föreningen.

 

Pelle Wass
Ordförande