Avtal Silverstone AB

Vi kan stolt meddela att vi har ett nytt avtal klart med Silverstone AB. Ägaren och grundaren Claes Persson, som tidigare suttit i Trojas styrelse, har under många år stöttat Troja-Ljungby på olika sätt. Vi är oerhört tacksamma för vårt fortsatta samarbete och att Silverstone är med oss i dessa ovissa tider.
Tack!