Avtal Gustav R Johansson AB

Nytt samarbetsavtal klart för kommande säsong

Gustav R Johansson AB som är en av våra trogna samarbetspartners är med oss även kommande säsong.
Vi är tacksamma för att Gustav R Johansson tar täten och tror på framtiden tillsammans med oss.
Gustav R Johansson syns bl a med sin logo i mittcirkeln på isen i Ljungby Arena.

Vi tackar Gustav R Johansson med Per Johansson i spetsen!