Årsmöte 2020

Kallelse till Årsmöte

Medlemmarna i IF Troja-Ljungby kallas härmed till årsmöte, onsdag 24/6  2020 kl 18.00
Stora Konferensrummet i Ljungby Arena

Med tanke på Coronapandemin, så gäller föranmälan till årsmötet. Endast medlemmar är berättigade att delta.
OSA, senast måndag 22/6, till info@troja-ljungby.com 

Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga på IF Troja-Ljungby:s kansli från och med den 17 juni 2020

Verksamhets- och förvaltningsberättelse
Revisorernas berättelse
Verksamhetsplan med budget

Valberedningens förslag till val av styrelse, revisorer etc finns tillgängligt på IF Troja-Ljungby:s kansli from torsdag 4 juni 2020

Ljungby den 4 juni 2020

Styrelsen
IF Troja-Ljungby