Välkomna till årsmöte

Medlemmarna i IF Troja-Ljungby kallas härmed till årsmöte, torsdag 16/6 kl 18.00
Stora konferensrummet, Ljungby Arena

Ärenden vid årsmötet
Enligt stadgarna § 21
Information från sporten
Övriga frågor

Tillgängliga handlingar
Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga på IF Troja-Ljungby:s kansli i Ljungby Arena fr o m den 9/6 2016
Verksamhets- och förvaltningsberättelse
Revisorernas berättelse
Verksamhetsplan med budget

Valberedningens förslag
Valberedningens förslag till val av styrelse, revisorer finns tillgängligt på IF Troja-Ljungby:s kansli fr o m den 26/5 2016

Ljungby den 26 maj 2016
IF Troja-Ljungby
Styrelsen