Årsmöte 2018

Medlemmarna i IF Troja-Ljungby kallas härmed till årsmöte, torsdag 14/6 2018 kl 18.00
Stora konferensrummet, Ljungby Arena

Ärenden vid årsmötet

Enligt stadgarna § 21
Information från sporten
Övriga frågor

Tillgängliga handlingar

Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga på IF Troja-Ljungby:s kansli i Ljungby Arena fr o m den 7/6 2018

  • Verksamhets- och förvaltningsberättelse
  • Revisorernas berättelse
  • Verksamhetsplan med budget

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till val av styrelse, revisorer finns tillgängligt på IF Troja-Ljungby:s kansli fr o m den 23/5 2018

Ljungby den 23 maj 2018
IF Troja-Ljungby
Styrelsen